Czwartek, 27 października 2016 g. 20:43
Zdjęcia

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 24 czerwca o godz. 14:30 w Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin.

Serdecznie zapraszamy na uroczystość do CRZ Krzywy Komin mieszczącego się przy ulicy Dubois 33-35a

Dnia 14.05.2016 odbył się I przegląd teatralny Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. Podczas wydarzenia dzieci z naszych Filli prezentowały swoje talenty teatralne.

Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka” zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji „Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem" – profilaktyka, pomoc, procedury

 

Partnerzy:

Dyrektor, pracownicy oraz wychowankowie Zespołu Ognisk Wychowawczych składają serdeczne podziękowanie Profesorowi J. Migasiewiczowi z Akademii Wychowania Fizycznego Katedra Teorii i Metodyki Dyscyplin Sportowych za nieodpłatne udostępnienie sali do przeprowadzenia Turnieju Tenisa Stołowego w dniu 04.11.2006r. oraz udostępnienie sprzętu sportowego AZS "Politechnika".

                                                                              ******

Dyrektor, pracownicy oraz wychowankowie Zespołu Ognisk Wychowawczych składają serdeczne podziękowanie Dzieciom i pedagogogm ze Szkoły Podstawowej w Mirkowie za zorganizowanie zbiórki świątecznej w postaci zabawek i maskotek dla dzieci z naszych placówek. 

                                                                              ******

Dyrekcja, pracownicy oraz dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych serdecznie dziękują za umożliwienie bezpłatnego wstępu na wystawę "Szopek Betlejemskich".

                                              ******

Dyrekcja Zespołu Ognisk Wychowawczych serdecznie dziękują Pani Teresie Kozłowskiej Dyrektorowi Hotelu Campanile za przekazane dary na rzecz podopiecznych i ich rodzin.

                                             *******

Dyrektor, pracownicy oraz wychowankowie Zespołu Ognisk Wychowawczych składają serdeczne podziękowanie Panu Dawidowi Mirowskiemu - Federacja Młodych Socjaldemokratów za zorganizowanie imprezy "Mikołajkowej" oraz obdarowanie dzieci upominkami. 

                                               ******

Zarząd Stowarzyszenia POmocy "Iskierka" składa serdeczne podziękowanie Firmie "Grycan" za nieodpłatne przekazanie lodów gałkowych dla naszych podopiecznych z Ogniska Wychowawczego Nr 2 z okazji Dnia Dziecka.

                                             *******

Zarząd i wychowankowie Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" serdecznie dziękują Sekcji Studenckiej Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Młoda Farmacja - Wrocław" przy Akademii Medycznej za zorganizowanie zbiórki i przekazanie prezentów dla dzieci z naszych placówek w ramach akcji "Święty Mikołaj".

                                             ******

Zarząd, pracownicy i wychowankowie Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" składają serdeczne podziękowanie Panu Łukaszowi Jankowskiemu - Dyrektorowi Hipermarketu CARREFOUR POLSKA Sp. zo.o za bezpłatne przekazanie artykułów spożywczych, maskotek oraz gier komputerowych. 

                                                *******

Dyrekcja Zespołu Ognisk Wychowawczych serdecznie dziękują za zorganizowanie, pod kierunkiem Pani Dr Justyny Deszcz - Tryhubczak, przez Pracownię Anglojęzycznej Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej przeprowadzenie zajęc o tematyce ekologicznej.

                                                ******

Dyrekcja oraz pracownicy Zespołu Ognisk Wychowawczych serdecznie dziękują Pani Małgorzacie Skibińskiej - Jeleń ze Stowarzyszenia "Jestem" za nieodpłatne zorganizowanie warsztatów z profilaktyki uzależnień "Praca z rodziną osób użależnionych od narkotyków" dla kadry pedagogicznej naszej placówki.

                                               *******

Stowarzyszenie Pomocy Iskierka wraz z dziećmi i wychowawcami Świetlicy Środowiskowej serdecznie dziękują Panu Andrzejowi Kasendiak - Dyrektor Filharmonii Wrocławskiej za umożliwienie korzystania z koncertów muzycznych organizowanych dla dzieci. 

                                              ******

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" oraz dzieci z Ogniska Wychowawczego nr 6 i świetlicy Centrum dla Dzieci i Młodzieży "Nowy Dwór" dziękują za możliwość korzystania z obiadów w czasie ferii zimowych.

                                                 *******

Zarząd i wychowankowie Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" dziękują za umożliwienie bezpłatnego korzystania z basenu w roku szkolnym 2007/2008.

                                                 ******

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" składa serdeczne podziękowanie Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. za nieodpłatne przekanazie biletów do kina na seans filmowy pt. "Harton słyszy Ktosia".

                                                     ******

Zarząd i wychowankowie Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" serdecznie dziękują Dyrekcji Centrum Kultury - Zachód za umożliwienie bezpłatnych wstępów dzieciom ze świetlicy na spektakle teatralne oraz filmy.

                                                    ******

Zarząd, pracownicy oraz dzieci ze Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" składają serdeczne podziękowanie Organizacji Royal Rangers Polska Chrześcijańskie Harcerstwo za zotganizowanie akcji "Gwiazdkowa niespodzianka" i obdarowanie naszych dzieci wspaniałaymi upominkami. 

                                                  *******


                                                                         

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" wraz z wychowankami składa serdeczne podziękowanie dla Grupy Kibiców " Wielki Śląsk" oraz Klubu Sportowego WKS Śląsk Wrocław za darowiznę rzeczową i zorganizowanie akcji charytatywnej.

                                                     ******

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" składa serdeczne podziękowanie Grupie Kibiców "Wielki Śląsk" za nieodpłatne przekazanie 130 biletów do kina dla naszych podopiecznych z Zespołu Ognisk Wychowawczych oraz świetlicy środowiskowej - "Centrum dla Dzieci i Młodzieży - Nowy Dwór".

                                                  ******

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" składa serdeczne podziękowanie Panu Jarosławowi Jędryczka - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 46 za umożliwienie bezpłatnego korzystania z basenu kąpielowego naszym wychowankom w roku szkolnym 2008/2009. 

                                                ******

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" wraz z wychowankami seredecznie dziękują Pani Aleksandry Kubichy - Dyrektora Centrum Basenowo - Sportowego "Redeco" za nieodpłatne przekazanie darowizny.                                                                                    

                                            ******

Dzieci oraz pracownicy Zespołu Ognisk Wychowawczych przy Stowarzyszeniu Pomocy "Iskierka" we Wrocławiu serdecznie dziękują PRACOWNIKOM TEATRU LALEK we WROCŁAWIU za umożliwienie bezpłatnego wstępu na spektakle dla wychowanków z naszych placówek wraz z wychowawcami.
                                          
                                              *****

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" wraz z dziećmni serdecznie dziękują pracownikom Urzędu Skarbowego Wrocław Psie - Pole za zorganizowanie zbiórki pieniędzy oraz przekazanie ich na potrzeby naszych wychowanków.

                                                
                                               *****

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" składa serdeczne podziękowanie Panu Jarosławowi Jędryczka - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 46 za umożliwienie bezpłatnego korzystania z basenu kąpielowego naszym wychowankom w roku szkolnym 2009/2010.
                                                                               
                                              ******

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" wraz z dziećmi i wychowawcami serdecznie dziękują  firmie "GRYCAN" przy ulicy Świdnickiej za zaproszenie naszych wychowanków na lody z okazji Dnia Dziecka.
 
                                              ******
Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" składa serdeczne podziękowanie Pani Agnieszcze Prusak - Cybulskiej  oraz Panu Jerzemy Łużniakowi - Wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego za umożliwienie naszym wychowankom nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu "Lekcje Kultury" w dniu 07.07.2010r.

                                              *******

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" wraz z dziećmi i wychowawcami serdecznie dziękują  Pani Grażynie Niewczas - Kierownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 22 za możliwość nieodpłatnego korzystania z Państwa zasobu bibliotecznego - książek, kaset oraz internetu.
                                                                       
                                            ********

Dyrektor, pracownicy oraz wychowankowie Zespołu Ognisk Wychowawczych składają serdeczne podziękowanie TELECENTRUM TELEFONII DIALOG S.A. za nieodpłatne przekazanie dzieciom z Ogniska Wychowawczego nr 3 MIKRO WIEŻY SONY HI FI.
                                                                       
                                            *******

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" wraz z dziećmi i wychowawcami Świetlicy Środowiskowej serdecznie dziękują Państwu Agacie i Przemysławowi Pydzińskim za zorganizowanie zbiórki oraz przekazanie artykułów plastycznych i szkolnych.
                                                                                 
                                            ******

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" składa serdeczne podziękowanie Panu Jackowi Marek - Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury we Wrocławiu za nieodpłatne udostępnienie sali widowiskowej oraz Galerii "Pegazik" w celu zorganizowania XIV Spotkań Teatralnych ZOW oraz wystawy prac plastycznych.

                                              *******

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" wraz z dziećmi serdecznie dziękują Panu Przemysławowi Pydzińskiemu za umożliwienie zorganizowania bezpłatnego pobytu wychowanków oraz wychowawców w okresie 25.06. - 02.07.2010r. w Pana Ośrodku " Focus" w Wieleniu Zaobrzańskim.

                                                *******

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" wraz z dziećmi i wychowawcami Świetlicy Środowiskowej serdecznie dziękują Pani Karolinie Lipiak - Pelczarskiej za podarowanie dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej "Centrum dla Dzieci i Młodzieży - Nowy Dwór" komputera, prowadzenie ciekawych zajęć czytelniczych oraz umożliwienie naszym wychowankom kontaktu z internetem.

                                                  ********

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" oraz wychowawcy i dzieci składają serdeczne podziękowanie Dyrekcji Klubu "Kreator" za umożliwienie bezpłatnego korzystania z kręgielni naszym wychowankom.

                                                 *******

 

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" składa serdeczne podziękowanie Pani Agnieszcze Prusak - Cybulskiej Kierownikowi Działu Edukacji Kulturalnej Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu za umożliwienie bezpłatnego wejścia na balet pt. "Dziadek do orzechów" dla wychowanków z naszej świetlicy.

                                                   *****

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" oraz wychowawcy i dzieci składają serdeczne podziękowanie Pani Iwonie Łupińskiej i Panu Łukaszowi Olbertowi - Przewodniczącym Rady Osiedla Nowy Dwór za finansowe wsparcie organizacji XVI Przeglądu Teatralnego ZOW corocznej imprezy dla dzieci z wszystkich placówek prowadzonych przez naszą organizację.

                                                 ******

Składamy serdeczne podziękowania Pani Ewie Misiejuk- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 99 we Wrocławiu za nieodpłatne udostępnienie sali na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej oraz życzliwość i dobrą współpracę.

                                                  ******

W imieniu Ogniska Wychowawczego nr 3 składamy serdecznie podziękowania Panu Przemysławowi Pydzińskiemu za zaproszenie dzieci w dniu 23 grudnia 2010r.do swojej Restauracji "Alladyn" oraz za przygotowanie i obdarowanie  dla naszych wychowanków prezentami świątecznymi.

*******

Składamy serdeczne podziękowania  Panu Prezesowi Marianowi Ścieurko za obdarowanie naszych wychowanków prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Państwa inicjatywa sprawiła podopiecznym ogromną radość. Dziękujemy.

******* 

Składamy serdeczne podziękowania  Panu Tadeuszowi Głowickiemu Czlonkowi Zarządu Rady Osiedla Nowy Dwór za obdarowanie naszych wychowanków preznetami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Państwa inicjatywa sprawiła podopiecznym ogromną radość. Dziękujemy.

                                              ********

Składamy serdeczne podziękowania  dla Pani Grazyny Urban Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr  58 we Wrocławiu za zaproszenie naszych wychowanków z Ogniska Wychowawczego Nr 3  do udziału w VIII Międzyszkolnym "Nadodrzańskie Kolędowaniu" dnia 12 stycznia 2011 roku.

******* 

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" składa serdeczne podziękowanie Panu Markowi Korzeniowskiemu oraz innym pracownikom Klubu "Pod Kolumnami" za zorganizowanie atrakcyjnych zajęć dla dzieci, małej wystawy prac plastycznych oraz nieodpłatne udostępnienie sali w okresie ferii zimowych  w celu zorganizowania "Balu Karnawałowego" dla naszych wychowanków.

*******

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" w imieniu dzieci i wychowawców składa serdeczne podziękowanie dla strażnika osiedlowego na Nadodrzu Pana roberta Sadowskiego za zorganizowanie prezentacji multimedialnej oraz konkursu z zakresu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa na drodze, w domu i w szkole pod hasłem "Bezpieczne Nadodrze".

                                             ******* 

W imieniu dzieci i wychowawców pragniemy podziękować Monsieur Directeur Damien Douiri DECATHLON So. zo.o za prezent mikołajkowy - stół do gry w tenisa stołowego do Ogniska Wychowawczego nr5 . 

                                             *******

Dyrekcja Zespołu Ognisk Wychowawczej przy Stowarzyszeniu Pomocy "Iskierka", wychowawcy oraz dzieci składają serdeczne podziękowania Dyrekcji oraz pracownikom Parku Rozrywki Rodzinnej "Bobolandia" za wsparcie nas w postaci darmowych wejść do Parku Rozrywki.

                                              *******

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" składamy serdeczne podziękowania dla p. Pawła Mildnera, historyka sztuki i grafika, za wspaniały, nowy projekt ulotki promującej nasze Stowarzyszenie. Pana inicjatywa i kreatywność sprawiła, że możemy promować nasze działania w pomysłowej "uśmiechniętej jak twarze wychowanków" szacie graficznej.

                                              ******* 

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" i dzieci składam najserdeczniejsze podziękowanie PRACOWNIKOM Global e-Business Operations Sp. z.o.o.  za zorganizowanie zbiórki m.in. art. szkolnych, książek itp. oraz przekazanie ich na potrzeby naszych wychowanków. Dziękujemy!

                                                 ******

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" składa serdeczne podziękowanie dla Pani mgr Lucyny Siwek - Prezes  Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór" za pomoc w przeprowadzeniu modernizacji placówki dla dzieci - Ogniska Wychowawczego nr 6. 

                                                 *******

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" wraz z dziećmi składa serdeczne podziękowanie Pani Beacie Piętka, Panu Piotrowi Magierowskiemu, Panu Krzysztofowi Klecha, Pani Magdalenie Dacko - Urbanowicz, Panu mgr Wojciechowi Szewczykowi i Panu Jerzemu Letza za sfinansowanie atlasów
geograficznych, map ściennych oraz wentylatorów.
                                                                             
                                               ********

Ognisko Wychowawcze nr 3 wraz z dziećmi składa serdeczne podziękowanie pani Jolancie Horyń za możliwość uczestnictwa w XI Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej organizowany przez radę osiedla Nadodrze oraz szkołę podstawową nr 108 pod honorowym patronatem Wydziału Edukacji miasta Wrocławia.

 

                                                     **************

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" wraz z dziećmi i wychowawcą Świetlicy Środowiskowej przy SP - nr 99 składają serdeczne podziękowanie  dla Pani Aleksandry Olszewskiej i Przyjaciół za zorganizowanie paczek dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

                                                     *************

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" wraz z dziećmi i wychowawcami Ogniska Wychowawczego nr 3 serdecznie dziękują Władzom Uczelni Dolnośląskiej Szkoły Wyższej za umożliwienie zorganizowania na terenie uczelni kiermaszu bożonarodzeniowego.

                                                     ************

Składamy serdeczne podziękowania  dla Pani Grazyny Urban Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr  58 we Wrocławiu za zaproszenie naszych wychowanków z Ogniska Wychowawczego Nr 3  do udziału w IX Międzyszkolnym "Nadodrzańskie Kolędowaniu" dnia 11 stycznia 2012 roku.

                                                                           *************

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" wraz z dziećmi i wychowawcami składają serdeczne podziękowanie Dyrekcji Gimnazjum nr 3 za udostępnienie pomieszczeń i pomoc w zorganizowaniu imprezy międzyogniskowej - Karaoke.

                                                                      ***************

Składamy serdeczne podziękowanie i wyrazy wdzięczności Dyrekcji oraz pracownikom "Klubu pod kolumnami" we Wrocławiu za udostępnienie sali i pomoc w zorganizowaniu Balu Karnawałowego dla naszych wychowanków w dniu 28.01.2012r.


                                                                       **************

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" wraz z dziećmi i wychowawcami z ognisk Wychowawczych składają serdeczne podziękowanie Dyrekcji oraz Pracownikom "Klubu pod kolumnami" we Wrocławiu za udostepnienie sali i pomoc w zorganizowaniu w dniu 26.02.2012r. imprezy międzyogniskowej - "Mam Talent".

                                                                   *************

Składamy serdeczne podziękowanie i wyrazy wdzięczności Rektorowi Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu za możliwość zorganizowania kiermaszu wielkanocnego w dniu 25.03.2012r.

                                                                      ************

Składamy serdeczne podziękowanie Panu Pawłowi Kowalow oraz Pracownikom  Zespół Szkół Nr 1 we Wrocławiu za pomoc w organizacji XVII Przeglądu Teatralnego ZOW.

                                               *************

Dyrekcja Zespołu Ognisk Wychowawczych Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" serdecznie dziękują Pani Dyrektor Krystynie Hryczyk oraz Słuchaczom Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury we Wrocławiu za występ artystyczny podczas XVII    Przeglądu Teatralnego ZOW.

                                                     ************


Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" wraz z dziećmi i wychowawcami z Ognisk Wychowawczych składają serdeczne podziękowanie Pani Jolancie Sawickiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 93 za nieodpłatne udostępnienie boiska szkolnego w celu zorganizowania imprezy środowiskowej z okazji Dnia Dziecka.

                                                                           ************

Składamy serdeczne podziękowanie i wyrazy wdzięczności dla Wrocławskiego Teatru Pantonimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu za zaproszenie wychowanków na spektakl "Mikrokosmos" w dniach 08-09.06.2012r.

                                                                                ***********

Składamy serdeczne podziękowanie i wyrazy wdzięczności panu Pawłowi Ciura  za bezpłatne wykonanie dokumentacji fotograficznej imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka.

                                                             *********

Zarząd i wychowankowie Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" składa serdeczne podziękowanie firmie TelForceOne SA. za bezpłatne przekazanie gadżetów firmowych na kiermasz podczas festynu z okazji Dnia Ojca "U Księdza za Płotem" przy Parafii p.w. Opieki Św. Józefa.

                                                           **********

Składamy serdeczne podziękowanie i wyrazy wdzięczności panu Andrzejowi Rybak  za pomoc w zorganizowaniu kiermaszu swiatecznego na terenie firmy HP.

                                                             **********

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" wraz z dziećmi i wychowawcami z Ogniska Wychowawczego nr 2 składają serdeczne podziękowanie za przekazanie ciastek oraz slodyczy wykorzystanych podczas KOLACJI WIGILIJNEJ.

                                                            **********

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" składa serdeczne podziękowanie dla Pani Alicji Marczuk - Felba za zorganizowanie zbiórki pieniężnej na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia. 

                                                           **********

Składamy serdeczne podziękowanie i wyrazy wdzięczności dla dzieci i rodzicow Przedszkola nr 11 we Wroclawiu, za przekazanie slodyczy dla naszych podopiecznych ze Świetlicy Środowiskowej Centrum Dla Dzieci i Mlodzieży Nowy Dwór.

                                                                **********

Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy dzięczności Dyrekcji oraz Pracownikom "Klubu Pod Kolumnami" we Wrocławiu za udostępnienie sali i pomoc w zorganizowaniu w dniu 08.02.2013r. Balu Karnawałowego dla naszych wychowanków.

                                                               ************

Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności Panu Jackowi Marek Dyrektorowi oraz Pracownikom Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzięży we Wrocławiu za pomoc w organizacji imprezy miedzyogniskowej "Mini Playback Show" w dniu 23.02.2013r.

                                        ****************

Składamy serdeczne podziękowanie Panu Bartoszowi Żytomirskiemu za finansowe wsparcie działalności statutowej naszego Stowarzyszenia.

                                    ********************

Dzieci i wychowawcy z Zespołu Ognisk Wychowawczych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" serdecznie dziękują Panu Mł. chor mgr Jakub Filipkowski Zakładu Karnego w Wołowie  i innym współtwórcom programu resocjalizacyjnego "Poczytamy wam bajeczki", w tym również skazanym, którzy jako lektorzy przyczynili się do nagrania i przekazania płyt DVD z bajkami dla naszych dzieci.

                                            ******************

Zarząd i wychowankowie Stowarzyszenia Pomocy "Iskierka" składa serdeczne podziękowania Panu Przemysławowi Burdelskiemu oraz Panu Andrzejowi Rybak za możliwość zorganizowania kiermaszu świątecznego na terenie Państwa firmy HP.

                                            **********

Składamy serdeczne podziękowanie i wyrazy wdzięczności Pani Barbarze Marciniak Dyrektorowi Przedszkola nr 33, pracownikom oraz dzieciom i ich rodzicom za obdarowanie naszych wychowanków z okazji Świąt Wielkanocnych "słodkim zajączkiem".

                                            **********

Dzieci oraz pracownicy z Ogniska Wychowawczego nr 1 serdecznie dziękują Państwu L.W. Banaś, M.R. Olender Właścicielom Cukiernii BANOL we Wrocławiu za bezpłatne przekazanie wurobów cukiernicznych.  Państwa inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem oraz sprawiła podopiecznym ogromną radość.

                                                                     *************

 Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności Dyrekcji oraz Pracownikom Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin we Wroclawiu za udostępnienie sali i pomoc w zorganizowaniu uroczystości zakończenia roku szkolnego dla naszych wychowanków.  

                                                                        **********

Wychowankowie oraz pracownicy Zespołu Ognisk Wychowawczych Stowarzyszenia Pomocy Iskierka składają serdeczne podziękowanie Zarządowi Spółki Wrocław 2012 za umożliwienie bezplatnego zwiedzania Stadionu Wrocław naszym wychowankom podczas wakacji letnich 2013r. Ten zyczliwy gest z Państwa strony sprawił dużo radości naszym wychowankom, gdyż większość z nich jest wielkim fanami sportu, a piłki nożnej w szczególności.

                                                                            *********

Składamy serdeczne podziękowanie pani Ludmile Samoszyńskiej za przekazanie darowizny rzeczowej w postaci odzieży, książek, sanek, zabawek dla naszych wychowanków oraz ich rodzin. Ten zyczliwy gest z Pani strony sprawil dużo radości naszym wychowankom i ich rodzinom.    

                                                                                  ***********

Składamy serdeczne podziękowanie i wyrazy wdzięczności panu Michałowi Opala za pomoc finansową, która zgodnie z Pana życzeniem zostanie przeznaczona na wyprawki szkolne dla naszych podopiecznych. Po raz kolejny możemy przekonać się, że w dzisiejszych czasach ludzie nie są obojetni wobec tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.

                          

Liczba odsłon strony: 11129